Medlemskontingent

Børn under 18 år: ...................435 kr.

Voksne over 18 år: ................495 kr.Indbetales til konto:

1551 3208517759HUSK! at skrive NAVN og FØDSELSDATO (DDMMÅÅ).


Da dette skal bruges til indrapportering af medlemmernes sammensætning til kommunen og Dansk Rideforbund.