Velkommen


Algestrup Sportsrideklub skulle afholde ordinær generalforsamling

Torsdag d. 25. februar 2021 - men det er udsat, til vi kan afholde det efter gældende Covid-19 retningslinier.


Ny indkaldelse vil komme på Facebook og her på hjemmesiden 14 dage inden afholdelse.


Bemærk indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden oprindelig dato, altså senest d. 11/2 2021


Læs mere om udsættelse osv. Her: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/3/corona-s-generalforsamlinger


Generalforsamlingen afholdes i klubbens rytterstue og starter kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent:

2. formandens beretning:

3. forelæggelse af det reviderede regnskab:

4. evt. indkomne forslag:

5. fastsættelse af kontingent:

6. valg af revisorer:

7. valg til bestyrelse og suppleanter:

8. juniorbestyrelsens beretning og fremtidige sammensætning:

9. uddeling af pokaler:

10. eventuelt:Klubben vil servere kaffe/te samt kage

Vi ønsker alle ALS-medlemmer og andre interesserede velkomneMed venlig hilsen

Algestrup Sportsrideklub


Vi har tidligere udskudt afholdelse af fastelavns-arrangement fra den 7. februar 2021 til den 7. marts 2021. Med forlængelsen af de nuværende restriktioner tør vi dog ikke satse på, at det vil være muligt at afholde til marts heller. Så den traditionelle fastelavn-fest bliver vi desværre nødt til at aflyse.


Men fortvivl ikke! For juniorbestyrelsen arrangerer en anden form for fastelavn med fx. kåring af bedst udklædte. Hold øje med opslag Facebook og her på hjemmesiden 

FaciliteterAlgestrup Sportsrideklub


Kommende aktiviteter


Generalforsamling


25 februar 2021 - UDSAT


Elevstævne


21. marts 2021


Kontakt:


Tjørnedevej 124

4340 Tølløse

Telefon: 5918 3656 / 2380 2610


Copyright @ All Rights Reserved