Velkommen


GENERALFORSAMLING


OBS: Vi henstiller til, at alle deltagere har coronapasset på plads inden generalforsamlingen.


Algestrup Sportsrideklub skulle afholde ordinær generalforsamling

Torsdag d. 25. februar 2021 - men det blev udsat pga. nedlukningen af Danmark grundet Covid-19.


I forhold til oplukningen af Danmark og de erfaringer vi har med antallet af deltagere ved vores generalforsamlinger, har vi valgt en ny dato:


Torsdag den 27. maj kl. 19.00


Tilmeld i begivenheden på klubbens facebook-side eller på SMS til Anette Nielsen tlf.nr. 23414715 senest den 12. maj 2021, så vi ved, om vi skal sidde inde eller ude. 


Bemærk indkomne forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden oprindelig dato, altså senest d. 11/2 2021Generalforsamlingen afholdes i klubbens rytterstue og starter kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Evt. indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af revisorer

7. Valg til bestyrelse og suppleanter

8. Juniorbestyrelsens beretning og fremtidige sammensætning

9. Uddeling af pokaler

10. EventueltKlubben vil servere kaffe/te samt kage

Vi ønsker alle ALS-medlemmer og andre interesserede velkomneMed venlig hilsen

Algestrup Sportsrideklub


Elevstævne


Vi kan desværre ikke afholde vores elevstævne som planlagt den 21. marts 2021. 

Ny dato er 9. maj 2021.

Plakat med info og mulighed for tilmelding vil blive hængt op udenfor i vindfanget foran rytterstuen.