Velkommen

Algestrup Sportsrideklub afholder ordinær generalforsamling


Torsdag d. 23. februar 2023 i Klubbens Rytterstue kl. 19.00 

 

Bemærk indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden, altså senest d. 9/2 2023

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent:
 2. Valg af stemmetællere:
 3. Formandens beretning:
 4. Uddeling af pokaler osv.:
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
 6. Fusion med anden rideklub
 7. Indkomne forslag:
 8. Fastsættelse af kontingent:
 9. Valg til bestyrelse og suppleanter:
 10. Valg af revisorer:
 11. Juniorbestyrelsens beretning og fremtidige sammensætning:
 12. eventuelt:


Klubben vil servere kaffe/te samt kage

Vi ønsker alle ALS-medlemmer og andre interesserede velkomne

 

Med venlig hilsen

Algestrup Sportsrideklub

Sponsorskilt


I vores ridehus er der mulighed for at få et stort reklameskilt op. I skal som firma selv stå for at få skiltet produceret og leveret. Udover skiltet i ridehuset, vil I blive præsenteret på klubbens hjemmeside med logo og evt. link til firmaets hjemmeside, ligesom I vil blive nævnt ved alle stævner, klubben afholder.


Prisen er 1.500 kr. om året, og reklameskiltet skal have følgende mål: 120 cm. i højden og 200 cm. i bredden.


Hvis I ønsker reklameskilt kan I kontakte os på nedenstående mail-adresser:


Formand Maria Sehested

formand@algestrup-srk.dk


Kasserer Henriette Bergmann

kasserer@algestrup-srk.dk