Velkommen


Algestrup Sportsrideklub skulle afholde ordinær generalforsamling

Torsdag d. 25. februar 2021 - men det er udsat, til vi kan afholde det efter gældende Covid-19 retningslinier.


Ny indkaldelse vil komme på Facebook og her på hjemmesiden 14 dage inden afholdelse.


Bemærk indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden oprindelig dato, altså senest d. 11/2 2021


Læs mere om udsættelse osv. Her: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/3/corona-s-generalforsamlinger


Generalforsamlingen afholdes i klubbens rytterstue og starter kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent:

2. formandens beretning:

3. forelæggelse af det reviderede regnskab:

4. evt. indkomne forslag:

5. fastsættelse af kontingent:

6. valg af revisorer:

7. valg til bestyrelse og suppleanter:

8. juniorbestyrelsens beretning og fremtidige sammensætning:

9. uddeling af pokaler:

10. eventuelt:Klubben vil servere kaffe/te samt kage

Vi ønsker alle ALS-medlemmer og andre interesserede velkomneMed venlig hilsen

Algestrup Sportsrideklub


Elevstævne


Vi kan desværre ikke afholde vores elevstævne som planlagt den 21. marts 2021. 

Ny dato er 9. maj 2021.

Plakat med info og mulighed for tilmelding vil blive hængt op udenfor i vindfanget foran rytterstuen.