Referat fra generalforsamling


Algestrup Sportsrideklub afholder ordinær generalforsamling


Torsdag d. 29. februar 2024 i Klubbens Rytterstue kl. 19.00


Dagsorden og referat

 1. Valg af Dirigent: Helle Winberg
 2. Valg af stemmetællere: Lars Nielsen og Birgit Pedersen
 3. Formandens beretning: Året 2023 blev gennemgået med hvad der har været af arrangementer. Tak til alle, der har bidraget på forskellige vis. Beretningen godkendt
 4. Uddeling af pokaler osv.: Årets juniormedlem: Siri Nøhr, Tantepokal: Brian Christensen, Årets medlem: Sofie Bergmann, Æresmedlem: Sofie Gellner.

         Årets championats vindere: pony: 1. Ester Andresen, 2. Vigga Juul Meyer, 3. Lærke Reslow – Hest: 1. Matilde           Lundbæk, 2. Josefine Voss, 3. Camilla Henriksen

     5. Forelæggelse af det reviderede regnskab: underskud på 130000 kr. Godkendt

     6. Indkomne forslag: Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer – godkendt.

     7. Fastsættelse af kontingent: uændret

     8. Valg til bestyrelse og suppleanter: Anja og Matilde på valg. Anja ønsker ikke genvalg. Matilde Lundbæk                ønsker genvalg. Ditte Andresen og Vibeke Bjørklund vil gerne stille op. Skriftligt valg afgjorde at Matilde og          Vibeke blev valgt. Ditte vil herefter gerne være suppleant. Christina Reslow og Åse Rasmussen vil gerne                genopstille som suppleanter. Vi har derfor 3 suppleanter. Blomster og tak til Anja Nøhr for 2 gode år i                    bestyrelsen, og Elise Wessel, der har været medlem og suppleant de sidste mange år.

     9. Juniorbestyrelsens beretning og fremtidige sammensætning: Ester er formand, Kamille er næstformand,               Lilja, Clara, Rosa, Else, Karolina, Sofus, Siri er juniorbestyrelse fremover.

    10. eventuelt: Hvis man har forslag til hvad vi kan søge fonde til , så endelig sig til bestyrelsen. Forslag om en             arbejdsdag inden stævnet til maj. Forslag om at det er obligatorisk for opstaldere til arbejdsdag. Der                   spørges om vi som klub og rideskole forholder os til dyrevelfærd og etik omkring brugen af heste. Forslag           om at vi laver noget på skrift. Forslag om foredrag. Forslag om minihjælpere til juniorbetyrelsen.


Der var 36 deltagere til generalforsamlingen


Med venlig hilsen

Algestrup Sportsrideklub

Formandens beretning


Hvad er der sket i 2023…

Januar

Vi har fik ny bund i ridehuset, som blev en del dyrere end først planlagt. Heldigvis er alle gode til, at passe på den, så den forhåbentlig kan holde mange år. Vi har allerede fået fyldt på og er begyndt at afsætte penge til årlig vedligeholdelse. Ligesom mange andre har vi udfordringer med vand, både inde og udenfor ridehuset, vi knokler for at finde en løsning på problemet, men det er MEGET dyrt, så vi søger alle de fonde vi kan.

Mens ridehusbunden blev anlagt, afholdte underviserne teori for de rideskoleryttere der fik aflyst deres ridning. Dette var en stor succes og vil helt sikkert blive gentaget.


Februar

Vi afholdte vores traditionsrige fastelavnsfest, med tøndeslagning, lege og lækre fastelavnsboller.

Winie Heisel arrangerede fastelavns onlineridt


April

Vi havde en super hyggelig påskefrokost i rytterstuen, vi var små 30 personer. Alle havde taget mad med til fælles buffet og sørgede selv for drikkelse.


Maj

Juniorbestyrelsen forsøgte at genoplive de gamle ALS-lege, desværre måtte arrangementet aflyses pga. for få tilmeldte.


Juni og juli

Vi fik renoveret vores rytterstue. Den er blevet dejlig lys. Vi har stadig lidt vi mangler, men det må komme hen af vejen, når pengene er til det. Tusind tak til alle dem der har hjulpet til med, at hente køkken, opsætte køkken, vaske ned og male.


August

Bitten Hartmann havde arrangeret klikkertræning med Ellen Sauer den 19. og 20. august 2023, desværre måtte arrangementet aflyses pga. for få tilmeldte.

Winie Heisel arrangerede Solsikke onlineridt


Oktober

Winie Heisel arrangerede Knæk Cancer onlineridt

ALS sendte hele 25.000 kr. afsted til Knæk Cancer – overskud fra Knæk Cancer stævne, Knæk Cancer onlineridt og Knæk Cancer lotteri.


November

Klubaften med foredrag om BEMER, vi var kun 10 deltagere, men meget spændende foredrag.

Juniorbestyrelsen afholdte deres traditionsrige juleklip og fik pyntet stalden flot op.

Vi afholdte Juleunderholdning med opvisninger og lucia samt vores meget populære julelotteri.

 

December

Årets julefrokost blev aflyst pga. for få tilmeldte.

 

Årets stævner 2023:

Januar klubstævne – Spring lørdag med 66 starter – Dressur søndag med 77 starter

Marts elevstævne – samlet både spring og dressur ca. 70 starter

Juni klubstævne med interne klubmesterskaber – Spring lørdag med 46 starter – Dressur søndag med 69 starter

Klubmester spring pony:

 1. Liv Kaltoft og Gomez
 2. Andrea Werling Rasmussen og Østergaards Don Quixate
 3. Vigga Juhl-Meyer og Lillemand

Klubmester dressur pony:

 1. Naja Holmgreen Hansen og Anthony
 2. Clara Sehested og Vestergaards Santana
 3. Lærke Reslow Alkjær og Maggie af Købstrup

 

Klubmester spring hest:

 1. Mathilde Enevoldsen Lundbæk og Alphabeat
 2. Clara Sehested og Pinse
 3. Josefine Vos Brandt og Chacco De’luxe

 

Klubmester dressur hest:

 1. Simone Steinicke Schultz og Buskbjerggaards Can Can
 2. Camille Steinicke Henriksen og Stærebogårds Finale
 3. Kamille Bruun og Kalle

 

August klubstævne – Spring lørdag med 56 starter – Dressur søndag med 58 starter

 

September Holbæk Mesterskaberne – Afholdt i Holbæk rideklub – ALS var godt repræsenteret og endte med at hive adskillige placeringer hjem. I dressur fik vi 3 placeringer. I spring blev det til hele 5 placeringer.


Holbæk Mesterskab pony dressur:

      3. Lærke Reslow Alkjær og Toftegaards Petite

      4. Vigga Juhl-Meyer og Lillemand

Holbæk Mesterskab hest dressur:

 1. Camilla Steinicke Henriksen og Stærebogårds Finale

Holbæk Mesterskab pony spring:

      2. Lilja Bakka og Tjørnegårdens Pilou

      3. Mille Arpe-Strøm og Sally

Holbæk Mesterskab hest spring:

 1. Clara Sehested og Højbak’s Pinzelilje
 2. Matilde H. Enevoldsen Lundbæk og Alphabeat
 3. Josefine Voss Brandt og Chacco De’luxe

 

Oktober Knæk Cancer stævne – Dressur lørdag med 83 starter – Spring søndag med 83 starter

November elevstævne – Samlet både spring og dressur ca. 50 starter